Dokážete říct, kdy je člověk připraven přijmout od vás tu nejvyšší radu?

Sri Chinmoy: Dokážu snadno říct, jestli je člověk pro mne připraven nebo je pro mne určen. Dokonce i když někdo není určen pro mne, dokážu říct, jestli je upřímný či nikoli. Když je někdo upřímný, ale není určen být mým žákem, řeknu mu, aby šel k někomu jinému, protože vím, že jiný Mistr mu pomůže nekonečně víc než já.
Sri Chinmoy, Vnitřní cesta, (knižně nevydáno), 2017