Toto je mé poslední varování

Když byl Ramdas mladý chlapec, jedné noci on i jeho Guru, Devadas Maharadž, meditovali na dvou různých místech. Hodně sněžilo a byla obrovská zima. Oba dva seděli u ohně, aby jim bylo teplo. Ramdas meditoval několik hodin a pak usnul. Jakmile se probudil, uviděl, že jeho oheň úplně uhasl. Byl k smrti vyděšen, neboť věděl, že se jeho Mistr bude velmi zlobit, jestliže si k němu přijde pro pár žhavých uhlíků. Zároveň však nedokázal zimu vydržet. Nakonec sebral odvahu a šel si k Mistrovi pro pár žhavých dřevěných uhlíků.

Devadas Maharadž vystoupil ze svého transu a nemilosrdně Ramdasovi vyhuboval. „Kdo tě žádal, abys opustil své rodiče a svou rodinu, je-li spánek v tvém životě tak důležitý?“ křičel. „Tohle je mé poslední varování. Jestli ještě jednou usneš, když máš meditovat, nezůstaneš mým žákem. Nezasloužíš si být mým žákem.“

Duchovnost znamená disciplínu. Disciplína znamená vědomý pokrok. Vědomý pokrok znamená překonání přirozenosti. Překonání přirozenosti člověka je uvědomění si vlastního nesmrtelného Já pro Boží Uspokojení Božím vlastním Způsobem.

Komentář: Disciplína je nezbytná vždy, obzvláště na začátku duchovního dobrodružství hledajícího. Dnes něčemu říkáme disciplína, zítra tomu budeme říkat přirozený a spontánní zvyk. Dnešní pohyb vpřed nás přivádí k zítřejším dveřím. Jakmile u dveří stojíme, nemusíme na ně ani zaklepat. Božský Vlastník nám je otevře a pak nás zavede dovnitř, aby nám představil tři nejdůležitější přátele: Krásu Věčnosti, Blaženost Nekonečnosti a Světlo Nesmrtelnosti.