Hinduisticko-muslimský kompromis

Devadas, proslulý hinduistický učenec, odešel žít a meditovat do jednoho muslimského kraje. Uprostřed noci troubil na mušli a zvonil zvonem. Muslimové, kteří jsou zásadně proti používání mušlí a zvonů, hinduistického sádhua varovali, že bude přísně potrestán, pokud toho nenechá. Následující noc troubil a zvonil hlasitěji než jindy. Přišli k němu muslimští vojáci, aby ho uvěznili. Když však vstoupili do jeho místnosti, ke svému úžasu viděli, že hlava je oddělena od těla a leží na křesle a že všechny jeho končetiny jsou poházené po místnosti. Nikde ale nebyla žádná krev. Vojáci se těla nechtěli dotknout, a tak odešli.

Během několika minut uslyšeli zvon a zvuk mušle znovu, a tak spěchali zpět, jen aby viděli totéž, co předtím. Třesouce se strachem znovu odešli, aby během několika minut uslyšeli znovu zvon i mušli. Tentokrát se rozzlobili. Když se vrátili do místnosti, byl už Devadas ve své normální lidské podobě.

„Co mi můžete udělat?“ řekl. „Dvakrát jste na vlastní oči viděli, co dokážu. Než mě stihnete uvěznit, sám se rozložím.“

Když vojáci tuto věc nahlásili svému muslimskému starostovi, řekl jim: „To není rozumné, začínat si s člověkem, který má tak ­neobyčejnou ­duchovní sílu. Nejlepší bude poddat se mu a zeptat se ho, zda by nechtěl postavit chrám. Já ho zaplatím. Ať se v klidu modlí a medituje tam.“

Devadas byl nabídkou muslimského starosty nesmírně potěšen. Starosta mu vystavěl nádherný chrám a Devadas z hluboké vděčnosti přestal troubit na mušli a zvonit.

Komentář: Hinduisté a muslimové jsou jako dvě silné větve stromu skutečnosti, který je který je veškerou svobodou a jednotou. Každodenní život lidských bytostí je však tak složitý, že bez ohledu na to, co lidé dělají, jsme podráždění nebo nejistí.

Tento Mistr dokázal, že měl skutečnost těla, aby projevil Nejvyššího, a skutečnost duše, aby realizoval Nejvyššího. Rozložením a složením svého těla ukázal, že lékařská věda nemá v Božím stvoření ani v otázce lidského života a smrti poslední slovo. Je to jen tajemná Vůle Nejvyššího, která působí v duchovním Mistrovi a jeho prostřednictvím.