Volající: Pokud patříte do určitého náboženství, je to neslučitelné s meditací? Patří meditace k jednomu konkrétnímu náboženství, nebo může meditovat každý člověk jakéhokoli vyznání?

Sri Chinmoy: Meditace zdaleka překračuje hranice náboženství. Člověk může vyznávat jakékoli náboženství. Meditace je jako škola a náboženství je jako dům. Můžete chodit do školy nebo na univerzitu bez ohledu na to, v kterém domě bydlíte. Meditovat může každý bez ohledu na to, k jakému náboženství patří, nebo dokonce i když nepatří k žádnému náboženství.