Jak někdo může v sobě vytvořit harmonii, když má v sobě vnitřní konflikty?

Sri Chinmoy: Abychom dosáhli harmonie, potřebujeme mír mysli. Abychom získali mír mysli, potřebujeme nanejvýš oduševněle meditovat na Vnitřního kormidelníka, který vytvořil potřebu vnitřní harmonie. Meditujeme-li správně, mír mysli a harmonie se odrazí v celém našem vnějším jednání. Když má mysl mír, pak je ve všech činnostech, které se dějí v naší bytosti, vždy harmonie.