Proč si občas myslíme, že jsme v dobrém nebo špatném vědomí, a ty nám později řekneš, že jsme byli v jiném vědomí?

Sri Chinmoy: Dnes jsme měli mezi deseti žáky božskou soutěž, abychom viděli, kdo měl nejlepší meditaci. Myslíš si, že tady byl někdo, kdo by nedoufal, že by mohl být první? Student nemůže být soudcem. Při mnoha příležitostech pracuje jeho intelekt a on si myslí, že se mu vede mimořádně dobře. Ale já jednám s tvou duší. Nejednám s tvou myslí nebo s fyzickým nebo s vitálnem. Zajímám se pouze o vědomí, které je ve tvém srdci, ve tvé duši. Máš-li myšlenky jenom pár sekund, potom to tvé vědomí neovlivní. Jestliže je tvoje tabule bílá a ty ses jí v jednom místě dotknul špinavým prstem, možná ten bod neuvidím. Mám široký rozhled, vidím celou zeď. Ty vidíš, kde jsi ten bod udělal, ale já tu část nevidím. Se svým soucitem vidím celou zeď. Pokud však uděláš ten bod znovu a znovu a znovu, potom vidím, že jsi viník.