Žádáš nás, abychom měli při meditaci otevřené oči a dívali se na tebe. Tolikrát však fyzický svět zmizí a já se musím snažit, abych jej přinesl zpátky a zaměřil se na něj.

Sri Chinmoy: Proč ho musíš vracet zpátky? Kdy jsem vám říkal, abyste se na mne dívali? Žádám vás pouze, abyste měli otevřené oči. Máte-li otevřené oči, když snáším dolů Mír nebo Světlo, ihned to přesvědčí vaši fyzickou mysl. Jinak vstoupíte ve jménu meditace do spánku a bez ohledu na to, co snáším dolů, zůstanete ve světě zapomnění. Jak dlouho můžete snít, když máte otevřené oči? Přiběhne nějaký hmyz a štípne vás. Někdo způsobí hluk. Je mnoho věcí, které vás udržují bdělé. Když ale máte své oči zavřené, potom se automaticky odevzdáváte jistému druhu spánku. Myslíte si, že meditujete, ale jste ve světě spánku. Můžete-li nechat oči otevřené, potom můžete přijímat souvisle. Nebo je lepší mít je napůl otevřené. Někteří žáci mají své oči otevřené, přitom však sní. Jiní jdou do jiného světa, jakmile zavřou své oči.

Když jsem v roce 1944 začal poprvé meditovat, prvních pár měsíců jsem dostal vnitřní příkaz, abych měl své oči otevřené. Potom jsem si rozvinul schopnost meditovat s očima otevřenýma i zavřenýma. Cítím však, že meditace s otevřenýma očima je meditací lva. Dokážete-li meditovat s otevřenýma očima, potom to znamená, že jste lev. Můžete pohltit jakoukoliv špatnou sílu kolem vás. Jestliže meditujete s očima zavřenýma, potom meditujete jako kočka. Kdokoliv může přijít a pohltit vás. Když máte meditaci lva a vidíte opici, jak se kolem vás pohybuje, nijak vás to neovlivní. Když ale máte oči zavřené a někdo se vás dotkne, potom si můžete myslet, že vás někdo přišel probodnout, a budete vyděšeni k smrti.