Část IV.: Klenot pokory: rozhovor

JH 22-33. Následující text je vyňat z článku „Klenot pokory“, jenž vyšel v listopadu 1975 v měsíční publikaci New Age Community, vydávané New Age Community Centre ve Vancouveru v Kanadě. Členové New Age Community měli se Sri Chinmoyem rozhovor na Vancouverském mezinárodním letišti při jeho odletu po krátké návštěvě Viktorie, kde měl přednášku na téma zasvěcená cesta života. (New Age Community je dále uváděno jako NAC.)

NAC: Je to velká čest, setkat se s vámi; během let jsme o vás mnoho slyšeli. V čem všeobecně spočívá vaše práce?

Sri Chinmoy: Mou prací je láska a mou prací je služba. Snažím se milovat lidstvo a snažím se sloužit lidstvu podle svých omezených schopností, které mi Bůh propůjčil. Milovat Jeho v aspirujícím lidstvu a sloužit Jemu službou lidstvu — to je má jediná práce.