NAC: Z pohledu mnoha lidí je svět velmi kruté a negativní místo a jejich vědomí není schopno tuto negativitu absorbovat. Co k tomu můžete říci, nebo jakou práci můžeme dělat („my“ v širším smyslu toho slova), abychom v této situaci pomohli?

Sri Chinmoy: Plně s vámi souhlasím. To, co bychom měli dělat, je pěstovat více dušeplné trpělivosti. V tuto chvíli je svět daleko od dokonalosti. Svět, ve kterém žijeme, je téměř napůl zvířecí. Stále se hádáme a bojujeme. Naproti tomu, uvnitř nás je vnitřní pláč něco dělat, něčím se stát, vrůst do něčeho, co nám dá nepomíjející uspokojení. Tento vnitřní pláč je cosi, co chce přesáhnout to, co teď máme a to, čím teď jsme. Dokonalost ale nevznikne přes noc. Zabere to čas.

Co potřebujete vy, co potřebuji já, co potřebují ostatní, je jediná věc: dušeplná trpělivost. Musíme vědět, že trpělivost není cosi slabého. Jsme-li trpěliví, neznamená to, že jsme přinuceni odevzdat se tvrdé skutečnosti života. Ne, je to vnitřní moudrost. Naše vnitřní moudrost potřebuje po jistou dobu trpělivost. Je to jako se semínkem. Jakmile vidíme semínko, očekáváme, že vyroste v rostlinu a stane se stromem, mohutným banyánovým stromem. Semínku to však trvá, než vyklíčí a postupně vyroste v rostlinu a potom ve strom. Máme-li vizi naší trpělivosti, jednoho dne uvidíme, že pravda bude projevena a vroste do Skutečnosti. Co tedy potřebuje celý svět je dušeplná trpělivost. Potom může pravda vyrůst svým vlastním způsobem.