NAC: Když je někdo zapojen do způsobu života, který pro tohoto člověka není uspokojivý, a cítí první popud začít něco hledat (ptám se tak proto, protože velmi mnoho lidí, kteří budou číst toto interview, budou právě v takové situaci), má impuls něco dělat. Filozofie, ideály, a tak podobně dávají nějaký smysl, ale zde na Západě mají lidé sklon něco dělat a něco dokázat. Je něco praktického, přímého, co byste navrhoval dělat?

Sri Chinmoy: Tady si přeji říci, že nejlepším postupem je nejprve se něčím stát a potom něco dělat. Nejprve dosáhněte, potom dávejte, co máte. To je zlaté pravidlo. Nejprve se staňte ovocem, velice lahodným plodem a potom všem nabídněte sami sebe k snězení. Ale v případech, kdy je někdo veden vyšší silou, platí zvláštní pravidla. Řekne-li vyšší síla: „Potřebuji tě jako svůj nástroj,“ nebo „Přijal jsem tě jako svůj nástroj, potěš mne tedy mým vlastním způsobem,“ tehdy je proces obrácený. Řekne-li vám v takovém případě Vnitřní Pilot nebo duchovní Mistr: „Udělej toto,“ potom se v průběhu konání něčím stáváte. Když se toto děje, musíte naslouchat vedení vašeho Mistra, protože Mistr pro vás reprezentuje Boha. Když řekl Krišna Ardžunovi: „Odevzdej se mi, udělám pro tebe vše,“ byl v té chvíli Ardžuna jen nástrojem. Zde Ardžuna získal volný přístup k Vnitřnímu Pilotovi. Vnitřní Pilot říká: „Udělej toto a v průběhu této činnosti se staneš tím, čím chci, aby ses stal.“ Musíte však vědět, zda máte opravdu volný přístup k Vnitřnímu Pilotovi, či nikoli.