NAC: Mysl většiny z nás je tak zmatena a naše tělo je v takovém napětí, že nedokážeme naslouchat vnitřnímu já, anebo i když dokážeme, je tam tolik protichůdných hlasů, že nevíme, který je pravý. Jak se tím vším máme probojovat?

Sri Chinmoy: To je velmi zajímavá otázka. Mysl nám vytváří ohromné problémy. Chceme-li rozeznat poselství nebo hlas Vnitřního Pilota, musíme vědět jednu věc: jakmile dostaneme poselství Vnitřního Pilota, uvidíme, že nám tato zpráva dává vnitřní radost a vnitřní uspokojení. Ihned poté, co toto poselství vyplníme, přinese plody v podobě úspěchu nebo neúspěchu. Můžeme-li však vzít výsledek se stejnou radostí, se stejnou dávkou vnitřní síly, vnitřní odvahy a vyrovnanosti, ať už byl úspěšný či neúspěšný, potom si můžeme být jisti, že poselství k provedení tohoto činu přišlo od duše. Jinak se budeme cítit v nebi, když něco přijde v podobě úspěchu, a budeme odsouzeni ke zklamání, objeví-li se neúspěch.

Přijde-li tedy poselství přímo z hloubky nejvnitřnějších zákoutí našeho srdce, od naší duše, potom nebude důležitý výsledek. Pokud můžeme vidět jak úspěch, tak i selhání jako zážitek, který nám pomáhá růst do nejvyšší Skutečnosti, jestliže máme takový pocit pro poselství, které vystupuje na povrch, znamená to, že dostáváme poselství z nitra, od Vnitřního Pilota.