Byl Bhíšma z Mahábháraty špatný, když bojoval proti Sri Krišnovi?

Sri Chinmoy: Bhíšma z Mahábháraty byl v té době největším hrdinou, a navíc byl praotcem Kuruovců a Pánduovců. Neoženil se, aby potěšil svého otce. Nepřijal trůn, aby potěšil svoji nevlastní matku. V každém ohledu byl mimořádně velký. Byl také velmi blízký Pánu Krišnovi. Jen čtyři nebo pět lidských bytostí ve vnitřním světě vědělo velmi dobře, kdo byl Krišna, a Bhíšma byl jedním z nich. Vnitřně Krišnu nanejvýš mocně uctíval.

Bhíšma se cítil bídně, protože Pánduovci tolik trpěli, přestože měli Krišnu na své straně. Tajně prozradil Pánduovcům způsob, jak by ho mohli zabít. Jen se na to podívejte! Když proti někomu bojujete, řeknete mu, jak vás má zabít? Takový byl Bhíšma. Jeho srdce bylo stále s Pánduovci, ale morálně byl vázán ke Kuruovcům. V Indii se říká, že když si od někoho vezmete sůl, potom mu musíte být vděční a musíte stát na jeho straně. Kuruovci mu v jeho životě pomohli; hradili jeho výlohy a udělali pro něj mnoho věcí. To byl důvod, proč se postavil na jejich stranu, ale jeho srdce bylo stále u Pánduovců.

Zde je filozofie složitá. Opravdová duchovnost bude vždy pro Boha, pro Nejvyššího. Bez ohledu na to, kolik jste od světa dostali, bez ohledu na to, kolik jste přijali pomoci od nějakého jedince nebo skupiny lidí, když udeří Hodina, musíte vždy stát na Boží straně. Byl to Bůh, kdo vám stále pomáhal skrze tyto jedince v určité etapě vašeho života. Jestliže Bůh změní Svoji Vůli a chce, abyste Mu sloužili jiným způsobem, musíte tak učinit. Bhíšma měl tedy stát na straně Pánduovců, když viděl, že je Krišna na jejich straně.

Bhíšma byl tak velký; dodržel všechny své sliby. Řekl dokonce svým takzvaným nepřátelům, jak ho mají zabít. V posledním okamžiku však nepřešel na Boží stranu. To byl jeho jediný nedostatek. Jinak jeho soucit, jeho láska k pravdě, jeho dodržování slibů zůstane navždy v historii světa nesrovnatelné.