Jsou mezi tvými žáky tací, kteří mají spojení duše s Bhíšmou? Lze to porovnat se spojením duší, které budeme mít s tebou ve svých dalších inkarnacích?

Sri Chinmoy: Doufám, že se v další inkarnaci bude sedm nebo osm set mých božských či nebožských žáků věnovat duchovnosti. Já si inkarnaci nevezmu, ale oni se mnou budou mít spojení duše. Díky mé realizaci Boha bude jejich spojení se mnou nekonečně silnější. Spojení duše s Bhíšmou nebo s nějakou jinou lidskou bytostí nebude tak silné, protože tato osoba nerealizovala Boha. Bhíšma věděl, kdo byl Krišna. Vy jste si ve svém nejvyšším vědomí také vědomi toho, kým jsem. To však neznamená, že jste mne realizovali. Vy víte, že jsem duchovní Mistr velké výšky a to všechno kolem, ale znát mne a realizovat mne, to jsou dvě naprosto odlišné věci.