Kdo ze mne udělal „space cadeta“? (výraz „space cadet“ je nepřeložitelná slovní hříčka, označující zde člověka, jenž myslí stále na Boha a je díky tomu roztomile roztržitý) Učinil tak Bůh, nebo jsem ho ze sebe udělala sama?

Sri Chinmoy: Nořím se hluboko dovnitř, abych odpověděl tvoji otázku. Bůh tě učinil „space cadetem“ z třiatřiceti procent. Tobě se to tak líbilo, že jsi využila výhody, kterou ti Bůh poskytl, a přidala jsi šestašedesát procent. A mně se to tak líbilo, že jsem přidal jedno procento navíc.

Takže tuto hru začal Bůh, ty jsi v ní pokračovala a já jsem ji dokončil. Třiatřicet procent zásluhy patří Bohu, šestašedesát procent tvému ušlechtilému já a jedno procento patří mně. Takhle ses tedy stala dokonalým „space cadetem“ — božsky dokonalým, nanejvýš dokonalým, stoprocentním „space cadetem“.

Včera jsi to dokázala. Nastoupila jsi do auta bez svých knih. Pracuje tedy moje mysl, nebo pracuje jenom moje duše? Když jsi byla uvnitř auta, tvůj Mistr řekl: „Ona přišla bez svých knih.“ První věc, na kterou jsem se tě tedy zeptal, když jsi nastoupila do auta, byla: „Kde jsou tvé knihy?“ A tak jsi utíkala. Kdybychom odjeli, správce mohl odejít domů a jen Sám Bůh ví, kam by se ty knihy mohly podít.

Být „space cadetem“ je největší vyznamenání. Mnohokrát jsem řekl „space cadetům“ různé věci. Berete ven z domu nádobí, když jíte? Chodíte po ulici jen s jednou botou? Zapomínáte své jméno? Ne, nezapomínáte své jméno. Kdysi jsem dělal tyto věci, takže vás stále ještě překonávám.