Proč nám říkáš, abychom se nedotýkali papíru nohama?

Sri Chinmoy: Papír znamená vědomost. Reprezentuje moudrost lidského mozku. Objevy lidských bytostí jsou sepsány na papíře. Když do svých objevů kopeme nebo se jich dotýkáme nohama, pak tato dosažení a objevy nijak nepoctíváme. Jestliže se díváme spatra na svá dosažení a nevážíme si našich objevů, jak si potom můžeme vůbec něčeho vážit? Uvnitř papíru je cosi vyššího a hlubšího, a toto cosi je vrcholný objev lidského mozku. Tento objev není ničím jiným než světlem. Proto bychom se neměli dotýkat papíru nohama. Je to zločin.

Existuje zvláštní božstvo, které ztělesňuje vědomost a moudrost. Jméno této bohyně je Sarasvatí. Reprezentuje vědomosti a moudrost v nezměrné míře a my od ní přijímáme podle naší vnímavosti. Potřebujeme však nějaký prostředek, abychom uchovali to, co přijímáme, a tímto prostředkem je kniha. Knihy tedy obsahují inspiraci od bohyně Sarasvatí. Kdekoli vidíme nějakou věc, musíme jít k jejímu zdroji. Zdrojem knihy je žijící bohyně Sarasvatí. Jak se můžeme dotknout bohyně v tomto kusu papíru nohama? Jak ji můžeme takto kopnout? Nemožné! Neměli bychom se tedy dotýkat papíru nohama, protože uvnitř něj je živoucí přítomnost kosmické bohyně.