Ne úsměv mého Mistra17

Ne úsměv mého Mistra,
ne požehnání mého Mistra,
ne soucit mého Mistra,
ale odpuštění mého Mistra
je mým životním dechem,
mým jediným životním dechem.


AP-510