Neodpustil jsi mi1

Neodpustil jsi mi.
To znamená, že mě nemiluješ.
Nemiloval jsi mne.
To znamená, že neznáš sám sebe


  1. FF-2864