Neodpustil jsi mi21

Neodpustil jsi mi.
To znamená, že mě nemiluješ.
Nemiloval jsi mne.
To znamená, že neznáš sám sebe


FF-2864