Jak může být někdo neustále odevzdaný a jednat s nepřátelskými silami?

Sri Chinmoy: Pokud se opravdu odevzdáte Božskému v sobě, nepřátelské síly jsou automaticky přemoženy. To, že se musíte utkávat s těmito nepřátelskými silami, je právě proto, že se neodevzdáte Božské Vůli ve vás. Odevzdanost znamená zůstat ve Světle, a pokud jste ve Světle, jak tam může být tma? Máte dvě místnosti, pokoj temnoty a pokoj Světla. Když jste v místnosti plné osvětlení, nebožské nepřátelské síly k vám nemohou přijít. Pokud zůstanete v této místnosti, máte její schopnosti a vlastnosti; a je to stejné i s druhou místností, která je plná temnoty. Odevzdání a styk s nepřátelskými silami nejsou jako dvě věci, které musíte udělat současně. Ne! Pokud žijete v místnosti temnoty, přemůže vás temnota. Pokud žijete v místnosti Světla, jste nejen přemoženi Světlem, ale také si Světlo podmaníte a budete považovat Světlo za své vlastní.