16.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku.
Zkus cítit, že tě všichni potřebují.
Dokážeš cítit, že tě potřebují.
Hle, cítíš lásku.
Hle, dáváš lásku.