15.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku.
Zkus cítit, že tě všichni milují.
Dokážeš cítit, že tě milují.
Hle, cítíš lásku.