14.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku.
Zkus cítit, že pravým jménem lásky je naplnění.
Dokážeš cítit toto naplnění.
Hle, cítíš lásku.
Hle, dáváš lásku.