13.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku.
Zkus cítit velikost otcovské lásky.
Dokážeš cítit velikost této lásky.
Hle, cítíš lásku.
Hle, dáváš lásku.