12.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku.
Zkus cítit sladkost mateřské lásky.
Dokážeš cítit sladkost této lásky.
Hle, cítíš lásku.
Hle, dáváš lásku.