11.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku. Zkus obdělávat zahradu a dívat se, jak tvůj milující zájem rozkvétá.
Dokážeš projevit svůj zájem a dokážeš jej vidět rozkvétat.
Hle, cítíš lásku.
Hle, dáváš lásku.