10.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku.
Zkus cítit, že láska je vůně sebepřekonání.
Dokážeš si to představit.
Hle, cítíš lásku.
Hle, dáváš lásku.