9.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku.
Zkus otevřít své srdce vnitřnímu rozkvétajícímu lotosu.
Dokážeš otevřít své lotosové srdce.
Hle, cítíš lásku.
Hle, dáváš lásku.