8.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku.
Zkus cítit, že s bezdechou láskou se dostaneme nekonečně dál, než jsme.
Dokážeš to cítit.
Hle, cítíš lásku.
Hle, dáváš lásku.