7.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku.
Ciť, že když očekáváme lásku na oplátku, ztrácíme z lásky veškerou radost.
Dokážeš se pokusit neočekávat.
Hle, cítíš lásku.
Hle, dáváš lásku.