6.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku.
Zkus milovat své dobré sny. Jsou naprosto pravdivé.
Dokážeš milovat své dobré sny.
Hle, cítíš lásku.
Hle, dáváš lásku.