5.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku.
Nesnaž se projevovat svou sílu, ale projevuj svou lásku, jestliže chceš, aby tě druzí milovali.
Dokážeš projevovat svou lásku místo síly.
Hle, cítíš lásku.
Hle, dáváš lásku.