4.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku.
Zkus milovat svět.
Dokážeš svět milovat.
Hle, cítíš lásku.
Hle, dáváš lásku.