3.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku.
Zkus si představit, že ráno svítá s nadějí, že se mu dostane tvé lásky.
Dokážeš si představit naději svítání.
Hle, cítíš lásku.
Hle, dáváš lásku.