18.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku.
Zkus vdechovat vůni plně rozkvetlé růže.
Dokážeš vdechovat její vůni.
Hle, cítíš lásku.
Hle, dáváš lásku.