19.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku.
Zkus cítit, že když miluješ, vidíš krásu svého vlastního srdce.
Dokážeš milovat a dokážeš vidět krásu svého vlastního srdce.
Hle, cítíš lásku.
Hle, dáváš lásku.