20.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku.
Zkus cítit, že upřímný milovník Boha je Božím životním partnerem.
Dokážeš to cítit.
Hle, cítíš lásku.
Hle, dáváš lásku.