21.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku.
Zkus cítit, že Bůh vždy hladoví po lásce lidstva.
Dokážeš cítit Boží hlad.
Hle, cítíš lásku.
Hle, dáváš lásku.