22.

Přeješ si lásku?
Můžeš cítit lásku.
Zkus cítit, že když miluješ, vidíš dokonalost svého života.
Dokážeš vidět tuto lásku. Dokážeš vidět tuto dokonalost.
Hle, cítíš lásku.
Hle, dáváš lásku.