14 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
mám něco, co Tě učiní šťastným?
„Mé dítě, máš.
Život existence tvého srdce založený na víře
Mě činí šťastným, nesmírně šťastným,
mnohem víc, než si dovedeš představit.“