16 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
když se s oddaností modlím
a oduševněle medituji,
je mi úplně jasné,
že můj život je pro Tebe otevřenou knihou.
Ale běda, nehledě na to,
jak těžce se snažím
poznat Tvůj pozemský život a Nebeský život,
nedaří se mi to.
Proto Tě žádám, abys byl tak laskavý
a podělil se se mnou o některá svá Tajemství.
„Mé dítě, vyhovím tvé prosbě.
Ale nejsem si zcela jist,
jestli tě Má tajemství
učiní šťastným, nebo nešťastným.
Nicméně to nechávám na tobě.Mé tajemství číslo jedna:
Pokaždé, kdy tvá toužící mysl
porazí tvé aspirující srdce,
pláči a pláči.

Mé tajemství číslo dvě:
Když jíš s pochybnostmi své mysli
a necháváš hladovět víru svého srdce,
pláči a pláči.

Mé tajemství číslo tři:
Pokaždé, kdy nedovolíš svému srdci,
aby naplnilo své do Nebe šplhající sliby,
pláči a pláči.

Mé tajemství číslo čtyři:
Pokaždé, kdy nedovolíš své duši,
aby na zemi naplnila své Nebe projevující sliby,
pláči a pláči.

Mé tajemství číslo pět:
Když se loď tvého života plaví
mezi tvým břehem vitálna deprese
a tvým břehem mysli zklamání,
pláči a pláči.

Mé tajemství číslo šest:
Když se staneš tím nejbližším přítelem
lenosti svého těla
a neochoty své mysli,
pláči a pláči.“

Můj Pane Nejvyšší,
nevím, proč se najednou cítím
tak unavený a ospalý.
Zdá se, že máš doslova
nekonečné množství tajemství.
„Ano, mé dítě, mám.“
Pak, můj Pane,
někdy jindy si určitě poslechnu
více Tvých tajemství.

„Mé dítě, Mé dítě, počkej, počkej.
Ještě o jedno tajemství
bych se s tebou rád podělil,
než usneš.
Tentokrát tě požehnám
svým největším tajemstvím:
Ty jsi mým dnešním Snem Sebepřekonání
a Mou zítřejší Skutečností
Uspokojení Sebedokonalosti.“
Můj Pane Nejvyšší,
už spím.
Už Tě neslyším.
„Mé dítě, já jsem stále úplně vzhůru.
Udělám pro tebe vše.
Ty si užívej svůj sladký spánek.“