3 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
jak může být má mysl, mé srdce
a můj život skutečně šťastný?
„Mé dítě,
tvá mysl může být skutečně šťastná tak,
že se vzdá své chamtivosti po vlastnictví,
tvé srdce tak,
že znásobí svůj hlad po Bohu,
a tvůj život tak,
že se bude těšit ze své hostiny
odevzdání Bohu.“