1.

Můj Pane Nejvyšší,
řekni mi, jestli máš náladu
na zodpovězení několika duchovních otázek.

„Mé dítě, jsem vždy naladěn,
abych ti odpověděl na všechny tvé otázky,
duchovní i neduchovní.“