2.

My Lord Supreme,
Můj Pane Nejvyšší,
pamatuješ si první slib,
který jsem Ti dal?
Bohužel, já jsem ho úplně zapomněl.

„Mé dítě, ti jsi zapomnělo svůj první slib,
ale já si ho jasně a přesně pamatuji.
Tvůj první a hlavní slib
byl manifestovat Mě Mým vlastním Způsobem
v každou chvíli zde na zemi.“