3.

Můj Pane Nejvyšší,
proč denně kulhám po cestě nečistoty?

„Mé dítě,
denně kulháš po cestě nečistoty,
protože ty a tvá mysl nechcete studovat
na škole modlitby,
protože ty a tvé srdce nechcete studovat
na střední škole meditace,
protože ty a tvůj život nechcete studovat
na univerzitě oddanosti.“