4.

Můj Pane Nejvyšší,
budeš šťastný,
stanu-li se srdcem velikosti?

„Určitě, Mé dítě,
ale budu nekonečně šťastnější,
staneš-li se dechem dobroty.“