14.

Upřímný pláč srdce po Odpuštění Boha
nepotřebuje protahovací cvičení.