13.

Můj Pane Nejvyšší,
jsem jediné rozmazlené dítě ve Tvé Rodině.

„Ne, ne, ne, Mé dítě, je jich o pět více:
tvá sestra nevděčné srdce,
tvůj bratr nečistá mysl,
tvůj bratranec neupřímný vitál,
tvůj synovec hloupé tělo
a tvá neteř letargický život.“