12.

Můj Pane Nejvyšší,
jak Tě mohu učinit nesmírně a věčně šťastným?

„Mé dítě,
učiníš Mě nesmírně a věčně šťastným,
budeš-li se vznášet se svými obětavými křídly-duše
a dáš mi slavnostní slib,
že se jednou staneš
celoživotním občanem Nebes na zemi
a celoživotním občanem země v Nebi,
protože tě bezesně potřebuji
v Mém slzami zalitém lidském pláči
a v Mých ozařujících úsměvech.“