11.

Můj Pane Nejvyšší,
když záměrně vkládám trny zničení
do tvých překrásných Očí-Vize,
nezraňuje tě to?

„Ne, Mé dítě, vůbec ne.
Ale zraňuješ Mě,
když se neodvažuješ pokládat Mě
za svého vlastního, zcela vlastního.“