10.

vím, že jsi nesmírně zaneprázdněn.
Myslíš, že budeš moci požádat mou duši,
aby byla tím,
kdo činí rozhodnutí v mém životě?

„Mé dítě,
tvou duši mohu požádat
jedině pod jednou podmínkou:
budeš-li připraven stát se
pláčem upřímnosti svého srdce.“