10.

vím, že jsi nesmírně zaneprázdněn.
Myslíš, že budeš moci požádat mou duši,
aby byla tím,
kdo činí rozhodnutí v mém životě?

„Mé dítě,
tvou duši mohu požádat
jedině pod jednou podmínkou:
budeš-li připraven stát se
pláčem upřímnosti svého srdce.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Můj Pane Nejvyšší, máš chvilku?.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1995.

Toto je 776th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Můj Pane Nejvyšší, máš chvilku?, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »