9.

Můj Pane Nejvyšší,
buď ke mně, prosím, nanejvýš upřímný.
Staráš se kdy o zničení mé touhy?

„Mé dítě, abych byl k tobě nanejvýš upřímný,
nemám čas se starat o zničení tvé touhy.“

Pak tedy, můj Pane Nejvyšší,
máš vůbec čas se o něco starat?

„Ano, mám, mám, Mé dítě.
Mám stále čas se starat
jen o dokonalost tvé aspirace.“