9.

Můj Pane Nejvyšší,
buď ke mně, prosím, nanejvýš upřímný.
Staráš se kdy o zničení mé touhy?

„Mé dítě, abych byl k tobě nanejvýš upřímný,
nemám čas se starat o zničení tvé touhy.“

Pak tedy, můj Pane Nejvyšší,
máš vůbec čas se o něco starat?

„Ano, mám, mám, Mé dítě.
Mám stále čas se starat
jen o dokonalost tvé aspirace.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Můj Pane Nejvyšší, máš chvilku?.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1995.

Toto je 776th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Můj Pane Nejvyšší, máš chvilku?, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »